Kolibové Balanční Techniky, masáže, orgonity Frýdek-Místek

BachovY květové esence

 
 
Pokud by byl zájem namíchat Bachovky bez konzultace je směs za 160Kč (+ 40Kč za lahvičku s kapátkem), maximálně lze namíchat 7 Bachových esencí.

Konzultaci doporučuji, natestuji vám i pocity uložené hlouběji a podpořím jemnou energetickou masáží. Cena konzultace s masaží je od 350Kč.

Před konzultací si doporučuji vypsat na papír vaše pocity, s kterými se chcete vypořádat nebo mrkněte viz. níže na Bachovky a zapište si to podle toho, děkuji.
 
 
BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE:
Třicet osm esencí dr. Bacha odpovídá třiceti osmi negativním stavům mysli. Tyto esence Bach pro přehlednost rozdělil do sedmi skupin . Každá v sobě nese hlavní téma. Strach, Nejistota, Nezájem o své okolí, Osamělost, Přecitlivělost na vlivy a myšlenky ostatních, Skleslost nebo zoufalství, Přílišná péče o druhé.
Působí podobně jako Homeopatie. Podporuje hlavně psychiku, ale působí i na fyzické tělo.
 
 

1. ESENCE NA STRACH

Aspen - strachy a obavy bez jasného důvodu

Mimulus - strach z věcí, které známe (pavouci, tma, lidé...)

Cherry Plum - strach ze ztráty sebekontroly

Rock Rose - hluboké a závažné strachy 

Red Chestnut - strach a přehnané obavy o druhé

Krizová esence - krizový stav, nouze, panika

Krizový sprej - krizový stav, nouze, panika2. ESENCE NA NEJISTOTU

Cerato - hledání rady u druhých

Scleranthus - nejistota a nerozhodnost

Gentian - sklíčenost a poraženecká nálada

Gorse - beznaděj, čiré zoufalství

Hornbeam - pocity pondělního rána

Wild Oat - nejistota ohledně životní cesty

 

3. ESENCE NA MALÝ ZÁJEM O SVÉ OKOLÍ

Clematis - zasněnost, netečnost, nezájem o život a prostředí

Chestnut Bud - neschopnost poučit se zkušeností, opakování chyb

Honeysuckle - žití v minulosti, neustálé vzpomínání

Mustard - náchylnost k zármutku a zoufalství, deprese bez příčiny

Olive - mentální i fyzické vyčerpání, plahočení se bez radosti

White Chestnut - neustálé nechtěné myšlenky, dotěrné představy

Wild Rose - rezignace na vše, odevzdání se bez síly věci zlepšit a nalézt radost

Krizová esence - stav nouze, krizová situace, krizové období

Krizový sprej  - stav nouze, krizová situace, krizové období (komfortní užívání)

Krizový noční sprej - stav nouze, potíže s usínáním, neschopnost odpočinku

 

4. ESENCE NA OSAMĚLOST

Heather - strach z osamělosti, zabývání se jen sám sebou, mluvení o sobě, upovídanost

Impatiens - popudlivost, prudkost, prudké reakce, netrpělivost, uspěchanost, prchlivost


Water Violet- rezervovanost, povýšenost, samotářství
 
 

5. ESENCE NA SKLESLOST A ZOUFALSTVÍ

Elm - pocit přehnané zodpovědnosti, která vyčerpává

Crab Apple - nízké sebevědomí, sebenenávist, potřeba očistit se

Larch - nedostatek sebedůvěry, komplexy méněcennosti, očekávání neúspěchu

Oak - vyčerpaný bojovník, neustále překonává překážky až k sebezničení

Pine - sebeobviňování, výčitky svědomí, přebírání viny ostatních, omlouvání se

Star of Bethlehem - velký tělesný a duševní šok, trauma

Sweet Chestnut - naprosté zoufalství, pocit neúnosnosti a zhroucení se

Willow - zahořklost, vzdor, pocit nespravedlnosti, pocit "oběti osudu"

 

6. ESENCE NA PŘECITLIVĚLOST

Agrimony - problémy ukrývané za veselou tváří a vtipným chováním, přetvářka

Centaury - podřízenost, neschopnost říci "ne" a vzepřít se

Holly - žárlivost, zlost, hněv, nenávist, podezřívání

Walnut - schopnost a ambice, ale snadné ovlivňování okolím 


7. ESENCE NA PŘÍLIŠNOU PÉČI O OSTATNÍ

Beech - netolerantnost, přílišná kritičnost, odsuzování druhých.

Chicory - nezdravá starost o blízké, majetnické sklony, manipulace láskou.

Rock Water - vysoké nároky na sebe, asketismus, perfekcionalismus, disciplína

Vervain - přílišný idealismus, posedlost vlastními názory, fanatismus 

Vine - autoritativnost, dominance, silná ctižádost, tyranie, ponižování

Krizová esence - stav nouze, krizová situace, krizové období, panika

Krizový sprej - stav nouze, krizová situace, krizové období, panika 

 

Fotogalerie: Bachovy květové esence

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode